Fundația Orange

Alte resurse


Vezi ce materiale educative digitale au înscris alte persoane sau promovează propriile tale idei.

Dacă ai peste 18 ani, ai creat materiale pentru orice materie predată în România la clasele V-VIII și nu dorești să participi în concursul de materiale digitale educaționale, dar vrei să împarți ideea ta cu alte persoane interesate, încarcă materialul tău didactic digital prin formularul alăturat.

Formule de calcul prescurtat

MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VIII-a prin care elevii vor învăța să deducă formula de calcul a pătratului unui trinom și să aplice formulele de calcul prescurtat învățate în clasa a VII-a utilizand GeometryPad+.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor reale

MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VII-a pentru învățarea noțiunilor despre mulțimea numerelor reale, prin aplicația King of Math.

Mai mult
Digitaliada
București

Elemente de organizare a datelor, aplicatii

MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VII-a pentru învățarea noțiunilor despre elemente de organizare a datelor, prin aplicația Itooch 7 Grade Math.

Mai mult
Digitaliada
București

Operații cu numere reale reprezentate prin litere

MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VII-a pentru învățarea noțiunilor despre operații cu numere reale reprezentate prin litere, prin aplicația Itooch 7 Grade Math.

Mai mult
Digitaliada
București

Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii. Teorema catetei

MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VII-a pentru a exersa calculul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză în triunghiul dreptunghic și pentru aplicarea formulelelor pentru calculul acestora (Teorema catetei, Teorema înălțimii) utilizand Geogebra.

Mai mult
Digitaliada
București

Inecuații

MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un plan de lecție pentru clasa a VII-a pentru fixarea cunoștințelor despre inecuații prin jocul iTooch Math 6.

Mai mult
Digitaliada
București