Fundația Orange

Materiale validate


Digitaliada vă pune la dispoziție materiale didactice în format digital, realizate de cadrele didactice sau persoane de peste 18 ani, ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare din ciclul gimnazial. 

Aceste resurse au fost înscrise în concursul de materiale digitale educaționale și validate științific de membrii juriului. Piramida: descriere și reprezentare. Tetraedrul. Trunchiul de piramidă

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru identificarea corpurilor geometrice: piramida triunghiulară regulată, respectiv trunchiul de piramidă.

Mai mult
Digitaliada
București

Teorema celor trei perpendiculare

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VIII-a, privind teorema celor trei perpendiculare.

Mai mult
Digitaliada
București

Poziții relative a două plane în spațiu

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VIII-a, privind vizualizarea și construirea planelor în cele trei poziții: suprapuse, secante și paralele, din diverse unghiuri.

Mai mult
Digitaliada
București

Dreaptă perpendiculară pe un plan

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VIII-a, privind dobândirea și consolidarea cunoștințelor de dreaptă perpendiculară pe un plan.

Mai mult
Digitaliada
București

Funcții de tipul f:R→R, f(x)= ax+b

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru elevii de clasa a VIII-a, privind reprezentarea geometrică a graficului unei funcții liniare, definită pe mulțimi finite și pe R.

Mai mult
Digitaliada
București

Teorema fundamentală a asemănării

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VII-a, privind însușirea teoremei fundamentale a asemămării.

Mai mult
Digitaliada
București

Trapezul

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VII-a, privind construirea, descrierea și calcularea unei lungimi de laturi și măsuri de unghiuri într-un trapez.

Mai mult
Digitaliada
București

Rombul

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a VII-a, privind construirea, descrierea și calcularea unei lungimi de laturi și măsuri de unghiuri într-un romb.

Mai mult
Digitaliada
București

Pătratul

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru construirea, descrierea și calcularea unei lungimi de laturi și măsuri de unghiuri într-un pătrat.

Mai mult
Digitaliada
București

Paralelogramul

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru construirea, descrierea, calcularea unei lungimi de laturi și măsuri de unghiuri într-un paralelogram.

Mai mult
Digitaliada
București

Dreptunghiul

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind construirea, descrierea și calcularea unei lungimi de laturi și măsuri de unghiuri într-un dreptunghi, folosind jocul Pythagorea.

Mai mult
Digitaliada
București

Triunghiul

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea noțiunilor legate de identificarea triunghiurilor, clasificarea triunghiurilor după unghiuri respectiv laturi, perimetrul și semiperimetrul triunghiului.

Mai mult
Digitaliada
București
Pagina
din 17